NSAS 2016

Lunds universitet, Sverige


6 april 2016


Arrangör: Lunds universitet


PROGRAM


Moderator: Louise Bringselius, docent (Associate Professor) vid Lunds universitet, Sverige


09.30  Registrering och kaffe

 

10.00   Välkomna

Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet och moderator

 

10.10  Den statliga revisionen i Sverige

Margareta Åberg, riksrevisor vid Riksrevisionen, Sverige

 

10.30  Aktuell forskning

Jørgen Grønnegård Christensen, professor vid Åårhus universitet, Danmark

Åge Johnsen, professor vid Högskolan i Olso och Åkershus, Norge

Jarmo Vakkuri, professor vid Universitetet i Tampere, Finland

Kim Klarskov Jeppesen, professor vid Copenhagen Business School, Danmark

Shirin Ahlbäck, Associate Professor (docent) vid Uppsala universitet

Louise Bringselius, Associate Professor (docent) vid Lunds universitet


12.00   Lunch


13.00  Aktuell forskning (fortsättning)

Oskar Karnebäck

Rolf Elm-Larsen

Gitte Korff

 

13.30  Panelsamtal nr 1 - riksrevisionernas perspektiv

Moderator: Docent Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala Universitet

Anföranden och panelsamtal - riksrevisionernas perspektiv

Riksrevisor Lone Ström, Rigsrevisionen i Danmark 

Riksrevisor Margareta Åberg, Riksrevisionen i Sverige   

Riksrevisor Yli-Viikari Tytti, Statens Revisionsverk i Finland   

Riksrevisor Sveinn Arason, Rikisend, Island 

Riksrevisor Per Kristian Foss, Riksrevisjonen i Norge

Gemensamt samtal med auditoriet.

 

15.00   Kaffe


15.30  Panelsamtal nr 2 - det parlamentariska perspektivet

Moderator: Docent Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala Universitet

Anföranden och panelsamtal

Jörgen Pettersson, ledamot i Riksrevisionens parlamentariska råd, Sverige

Peder Larsen, ordf Statsrevisorerne, Danmark

Michael Tetzschner, bitr ordförande i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Norge

Gemensamt samtal med auditoriet


16.30  Uppsummering och avslutning

Louise Bringselius


________________________________Inbjudan

Program

Uppföljande bok om den statliga revisionen i Norden