NSAS 2019

Handelshøyskolen OsloMet
i samarbeid med Riksrevisjonen og Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité


Oslo 24 maj 2019

Handelshøyskolen OsloMet i samarbeid med Riksrevisjonen og Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité


Third Nordic State Audit Seminar

24. mai 2019.

 

Tema: Muligheter og utfordringer for den statlige revisjonen

 

PROGRAM

 

10.00 Velkommen: Åge Johnsen, professor OsloMet – storbyuniversitetet

 

10.05 Muligheter og utfordringer for samarbeid mellom revisorer og forskere: riksrevisor Per Kristian Foss


10.25 Riksrevisjonenes arbeid – utfordringer og muligheter – i de nordiske landene: Jens Gunvaldsen, revisjonsråd i Riksrevisjonen


10.45 Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon – utfordringer og muligheter: Ekspedisjonssjef Therese Johnsen


11.05 Utfordringer for den politiske kontrollen av forvaltningen i de nordiske landene: Dag Terje Andersen, leder Kontroll- og konstitusjonskomiteen


11.25 Etiske utfordringer for den statlige revisjonen: Louise Bringselius, dosent Lunds universitet

 

11.45 Lunsj

 

12.30 Ny teknologi i revisjonen: The OAGN Data Science Project: Jan Roar Beckstrøm, avdelingsdirektør Riksrevisjonen


13.30 Nytt fra forskningen:


-Kritisk komparativt studie om de nordiske revisioners indførelse og brug af internationale revisionsstandarder: Rolf Elm-Larsen, CBS


-Playing a zero-sum game? The pursuit of independence and relevance in performance auditing in Denmark: Peter Triantafillou, Roskilde University


-Riksrevisjonenes legitimitet i Danmark, Finland, Norge og Sverige: Åge Johnsen, Kristin Reichborn Kjennerud, Thomas Carrington, Kim Klarskov Jeppesen, Jarmo Vakkuri

 

14.30 Avsluttende plenumsdiskusjon


15.00 Slut


__________________________________


Programkomité:

Kristin Amundsen, Riksrevisjonen

Louise Bringselius, Lunds universitet

Thomas Dam, Stortinget, Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Åge Johnsen, Handelshøyskolen, OsloMet

Hanne Koll Larssen, Stortinget, Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Kristin Reichborn-Kjennerud, Afi, OsloMet

Helene Tsolkas, Handelshøyskolen, OsloMet


Mer information: Åge Johnsen

 

Sted: OsloMet (rom.nr. kommer)

Tid: 10.00-15.00

Påmeldingsfrist: 8.mai

Lenke for påmelding: https://skjema.uio.no/114619