Hem

Nordic State Audit Seminar

Välkommen!


Detta är en mötesplats för forskare, politiker och revisorer där vi diskuterar utmaningar och framtida kunskapsbehov i den statliga revisionen, med särskilt fokus på de nordiska länderna.


2019 års konferens arrangerades den 24 maj i Oslo. Läs mer...

Nästa konferens arrangeras på Färöarna den 12 maj 2022.

Bok om den statliga revisionen i Norden


År 2017 släpptes en antologi där forskare, parlamentariker och riksrevisorer från de fem största nordiska länderna medverkar. Beställ boken här eller läs mer om den.

Denna hemsida administreras av Louise Bringselius, Lunds universitet, Sverige