Hem

En konferens om den statliga revisionen i Norden

 

En mötesplats för forskare, riksrevisorer, parlamentariker, revisorer,

och andra med intresse för riksrevisionernas arbete.

 

2017 års konferens arrangeras den 15 mars i Sveriges riksdag. Läs mer.

Ny bok om den statliga revisionen i Norden

Som uppföljning till konferensen 2016 släpps nu en antologi där bl a talare från konferensen medverkar.

Beställ boken här eller läs mer om den.

Talare

 

År 2017 är prof Jarmo Vakkuri och fil dr Kristin Reichborn-Kjennerud huvudtalare. Anföranden hålls även av riksrevisorer och parlamentariker m fl.

Panelsamtal

 

I konferensen ingår panelsamtal kring långsiktiga utmaningar för den statliga revisionen. Publiken har då också möjlighet att bidra med kommentarer och frågor.

Workshops

 

År 2017 arrangeras det även ett separat möte, i anslutning till NSAS, för parlamentariker och tjänstemän från gransknings-utskotten i de nordiska länderna (det så kallade parlamentarikernätverket).

Kontakt

 

För mer information om konferensen, skicka ett mail till info@nordicstateaudit.org

eller till årets arrangör på fiu.kansli@riksdagen.se.